CTT VIET NAM cung cấp dịch vụ đào tạo các phần mềm chuyên môn phục vụ đóng tàu như NUPAS- CADMATIC, NAPA, SHIPCONSTRUCTOR… đến các đối tác có nhu cầu. Với đội ngũ chuyên môn giỏi về phần mềm, việc khách hàng sử dụng dịch vụ đào tạo của chúng tôi sẽ giúp cho đội ngũ nhân sự của khách hàng nâng cao trình độ chuyên môn, hiệu suất làm việc tăng lên rút ngắn thời gian thực hiện các dự án.