DỊCH VỤ

     Các dịch vụ  CTT VIỆT NAM  cung cấp bao gồm:

    +) THIẾT KẾ CƠ BẢN:

    +) THIẾT KẾ THI CÔNG:

    +) TƯ VẤN VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN:

    +) ĐÀO TẠO VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ:

    +) CUNG CẤP TRANG THIẾT BỊ CHUYÊN DỤNG:

CTT-SEA 1160 LTE

Chiều dài tàu 11.6 m
Chiều rộng tàu 6.50 m
Chiều cao mạn 2.06 m
Chiều chìm 1.25 m
Vận tốc 8.0   Knot

CTT-HK-92

Chiều dài tàu 92.56 m
Chiều rộng tàu 25.00 m
Chiều cao mạn 7.25   m
Chiều chìm 5.75   m
Trọng tải  8400 tấn