Tàu Hàng Khô 20000 Tấn

Xà Lan Chở Dầu 3500 Tấn

Tàu Dầu 30 m3