Tàu kéo lắp Azimuth

Nhu cầu về tàu kéo hiện đại ngày càng lớn tại thị trường Việt Nam. CTT VIETNAM nghiên cứu và thiết kế thành công các dòng tàu kéo kiểu mới lắp Azimuth.