Thiết kế chi tiết Vỏ tàu

Với thế mạnh sử dụng phần mềm thiết kế chi tiết vỏ tàu hiện đại là NUPAS và SHIPCONSTRUCTOR, cùng đội ngũ kỹ sư nhiều kinh nghiệm, CTT đã tham gia nhiều dự án tàu lớn và đạt chất lượng cao. Dưới đây là các dự án chúng tôi đã tham gia.